Content's Coming
Content's Coming

Content's Coming

Content's Coming

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่เปิดรับสมัคร

10 ก.ย. - 15 ต.ค. 65

จำนวนที่รับสมัคร

15 คน

ค่าใช้จ่าย

100 บาท

คุณสมบัติ

นักเรียน ม.ปลาย

สถานที่จัด

รูปแบบการจัด

ลงพื้นที่

จัดโดย

Uncommon Co-Op

ข้อมูลเพิ่มเติม

Content's Coming

ติดต่อผู้จัด

Uncommon Co-Op

0FB.png
0L.png
0w.png