EDUCATION
MAKES
a FUTURE

ศูนย์สนับสนุนทางการศึกษา

UNCOMMON CO-OP ให้ความสำคัญกับการศึกษา และเราขอเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดัน และส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Science Class
Colleagues Working Together
Web Designer
Online Class

FREE
For Students

ฟรี สำหรับผู้เรียน

UNCOMMON CO-OP ได้ดำเนินโครงการมากมาย ที่นักเรียน/นักศึกษาสามารถได้รับ เครื่องมือ/สิ่งจำเป็น สำหรับการศึกษาได้ฟรี หรือลดค่าใช้จ่ายมากมายสำหรับผู้เรียน

Fashion Drawings

รับเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอฟรี หรือสั่งทำพอร์ตฟอลิโอแบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร ในราคาพิเศษ จากมืออาชีพ

พอร์ตฟอลิโอ

Colorful Books

รับหนังสือติวฟรี จากโครงการแบ่งปันหนังสือ จากพี่สู่น้อง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ

หนังสือติว

Award Winner

ค้นพบทุนการศึกษามากมาย ทั้งใน และต่างประเทศ และรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ในการคว้าทุน

ทุนการศึกษา

Typing on a Computer

ตารางการอ่าน และตารางเตรียมสอบสำหรับนักเรียน ม.ปลาย เพื่อการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการอ่าน