Art Class

ค่ายสายสุขภาพ

Content's Coming
Content's Coming
Content's Coming

ค่ายที่นิยม

bg.jpg
date tag.png
ค่าย Dental LAB มุ่งสู่ทันตแพทย์ในฝัน (online) รุ่นที่ 2

ปลดล็อกศักยภาพด้านทันตแพทย์และฝึกฝนทักษะ ความคิด แรงบันดาลใจของน้องๆเพื่อมุ่งสู่คณะในฝัน กับโครงการพิเศษที่จะทำให้น้องได้พัฒนาตัวเองด้านทันตแพทย์ก่อนใคร + พร้อมรับ box set ลงมือจริงถึงที่ !

ค่าย, | ออนไลน์, คณิต/วิทย์, วิชาการ, สุขภาพ

bg.jpg
date tag.png
ฉันอยากเป็น “เภสัชกร” Pharmacy Online Camp by Sphere

แนะแนวเส้นทางสู่การเป็น “เภสัชกร” พร้อมรีวิวการเรียนตลอด 6 ปี + กิจกรรมห้องเรียนจำลองและ Workshop พร้อม Boxset อุปกรณ์ส่งถึงบ้าน จบค่ายรูปแบบออนไลน์รับเกียรติบัตร …วิทยากรโดยเภสัชกรตัวจริง

ค่าย, | ออนไลน์, วิชาการ, สุขภาพ, คณิต/วิทย์

กิจกรรมอื่น ๆ

Performing Art Class

ค่าย

Trash Pick-Up

อาสา

Award Winner

แข่งขัน